Productiefaciliteiten hernieuwbare brandstoffen in Nederland

Overzicht per april 2023. Voor groengas en e-fuels zijn alleen locaties meegenomen die meer produceren dan 20MW. (Zie groengas.nl voor een uitgebreider overzicht van groengasproductie.)

Doe mee aan onze missie

Onafhankelijk, innovatief en purpose-driven 

Het Platform Hernieuwbare Brandstoffen focust op onafhankelijke kennisontwikkeling, pro-actieve communicatie, informeren van (externe) stakeholders, het stimuleren van projecten en pilots en de vertaling van marktbelemmeringen naar beleidsadvies.

Doel

Bij het Platform ontmoeten leden en partners elkaar en proberen we nieuwe ontwikkelingen gezamenlijk goed te doorgronden en te begrijpen. Dit doen wij door regelmatig ledenbijeenkomsten en werkgroepen te organiseren. Er zijn bijvoorbeeld actieve werkgroepen voor Europese regelgeving, scheepvaart, communicatie en wegvervoer.