Over de verhalen in deze campagne
SCROLL  VERDER OM DE VERHALEN TE LEZEN

Inhoudsopgave

Zeker wel! Niet de hele transportsector is direct elektrificeerbaar. Binnen-, zee- en luchtvaart vereisen brandstoffen met een hoge energiedichtheid waarvoor batterijen niet geschikt zijn. Hernieuwbare brandstoffen zijn daarom essentieel.
Wind? Was het maar waar! De Nederlandse zeevaartsector verbruikt aanzienlijke hoeveelheden fossiele energie. Sterker nog, de energievraag vanuit de zeevaart is in Nederland zelfs groter dan die van het wegtransport. Toch krijgt de klimaatimpact van deze internationale sector nauwelijks aandacht. Een blinde vlek die snel meer aandacht verdient.
Zeker wel! Niet de hele transportsector is direct elektrificeerbaar. Binnen-, zee- en luchtvaart vereisen brandstoffen met een hoge energiedichtheid waarvoor batterijen niet geschikt zijn. Hernieuwbare brandstoffen zijn daarom essentieel. Ook sectoren zoals de chemie zoeken naar vervanging van fossiele grondstoffen, waarvoor hernieuwbare koolstof noodzakelijk zal zijn.
Dat is niet heel waarschijnlijk. Alleen voor korte, regionale vluchten met weinig passagiers is dit misschien haalbaar. Voor middellange en lange vluchten zou waterstof eventueel na 2040 een rol kunnen gaan spelen. Willen we de CO2-uitstoot van de luchtvaart ook voor 2040 al flink verminderen, dan moeten we duurzame vliegtuigbrandstoffen gebruiken, gemaakt van restmaterialen of afgevangen CO2.
Er is in ieder geval biomassa genoeg! Europa kan met haar rest- en afvalstromen wel een derde van de brandstoffen vergroenen. Het gaat om reststromen uit diverse industrieën die nergens anders voor kunnen worden gebruikt, zoals oneetbare delen van voedselgewassen of gebruikt frituurvet. Voor de productie van biobrandstoffen zijn dus geen extra landbouwgronden nodig, en hoeft er geen kostbaar regenwoud tegen de vlakte.
Minder hard dan het lijkt. Hoewel de media vaak spreken over een explosieve groei van elektrisch rijden, vormen elektrische auto's nog steeds een klein deel van het totale wagenpark. Auto's met verbrandingsmotoren blijven nog jaren in de meerderheid. Daarom zijn grotere volumes hernieuwbare brandstoffen nodig om nu al de CO2-uitstoot significant te verlagen.
Helaas is dit waar. De cijfers laten zien dat de CO2-uitstoot van de vervoerssector met het huidige beleid nauwelijks daalt. Door naast elektrificatie ook meer in te zetten op hernieuwbare brandstoffen, kan het beleid de energietransitie in de vervoerssector versnellen. Zo kan het aandeel fossiele brandstoffen de komende tien jaar flink dalen, terwijl de markt voor elektrisch rijden blijft groeien.