Naar campagne home
*
Helaas is dit waar. De cijfers laten zien dat de CO2-uitstoot van de vervoerssector met het huidige beleid nog nauwelijks daalt. Er rijden bijvoorbeeld wel steeds meer mensen een elektrische auto, toch zal naar verwachting het wagenpark dat rijdt op een verbrandingsmotor de komende jaren ongeveer dezelfde grootte blijven. Sowieso gaat de energietransitie binnen de hele vervoerssector veel te langzaam. Het beleid kan dit versnellen door, naast in te zetten op elektrificatie, meer in te zetten op hernieuwbare brandstoffen. Daarmee kan het aandeel fossiele brandstoffen namelijk de komende tien jaar al flink omlaag, terwijl de markten voor elektrisch en waterstof gestaag doorgroeien.

Zoals het nu gaat blijft in 2030 meer dan 80% van de energie in vervoer gebaseerd op fossiel. 

Deze grafiek laat zien hoe met de vastgestelde jaarverplichting energie vervoer door de Tweede Kamer het aandeel hernieuwbare brandstoffen zich ontwikkelt tot 2030 ten opzichte van fossiele bronnen. Hoewel het aandeel hernieuwbare energie in vervoer het afgelopen decennium fysiek is gegroeid van 3.4% naar 9.1% van het totaal, gebruiken we meer dan 90% fossiele energie in de vervoerssector in 2020. Het aandeel van hernieuwbaar stijgt naar 2030 toe onvoldoende. We kunnen fossiel verder terugdringen met hogere doelen in de jaarverplichting waarbij meer elektrisch en hernieuwbare brandstoffen sámen fossiele energie vervangen. (De berekening is gebaseerd op de Klimaat en Energieverkenning (KEV) 2021, NEa, en berekeningen van Platform Hernieuwbare Brandstoffen).

Download factsheet
28.7
Mton CO2 raamt KEV2021 aan uitstoot in vervoer in 2030. Dat ligt nog 3.7 Mton boven de afspraken in het Energieakkoord (2014) (Voor het Klimaatakkoord geldt dezelfde opgave).

Klimaat en Energieverkenning 2021

lees meer

Besluit energie en vervoer

lees meer

Commissie Van Geest - Bestemming Parijs: Van 49 naar 55%

lees meer

lees meer