Naar campagne home
*
Zeker wel! Niet de gehele transportsector is namelijk direct te elektrificeren. Veel transport vraagt om een hoge energiedichtheid van brandstoffen. Vloeibare en gasvormige brandstoffen bevatten per m3 veel energie. Wil je diezelfde hoeveelheid energie opslaan in een batterij, dan heb je 20 keer zo groot volume nodig. Stel je een elektrisch vrachtschip voor vol met batterijen en geen ruimte meer voor goederen. Dat zal niet werken… In de vergroening van de binnen-, zee- en luchtvaart zijn hernieuwbare brandstoffen daarom een must. Bedenk bovendien dat we in álle ketens de fossiele grondstoffen moeten vervangen. Ook in de chemie is hernieuwbare koolstof noodzakelijk om de omschakeling te versnellen.

Deze grafiek laat het finale energiegebruik van aardolie (in 2019) zien. 

Van het finale aardoliegebruik in Nederland wordt 40% verbruikt in de transportsector. Dit is de grootste sector, hierna volgt het energieverbruik in niet-energetische industrie (31%), voor energieopwekking in industrie en raffinaderijen (17%) en overige afnemers (12%). 

Download factsheet
40%
van het finaal aardoliegebruik wordt ingezet in de transportsector (2019).

Aanbevelingen SDE++ voor geavanceerde biobrandstoffen

lees meer

Waarom is het zo lastig om de lucht- en scheepvaart te elektrificeren?

lees meer

VNCI: Van routekaart naar realiteit

lees meer

lees meer