Beleid

KEV2021

Dit is de KEV2021. In de Klimaat­ en Energieverkenning (KEV) worden de ontwikkelingen van de broeikasgasemissies en het energiesysteem in Nederland in het verleden, het heden en de toekomst geschetst.