Naar campagne home
*
Minder hard dan het lijkt. In de media klinkt het vaak alsof elektrisch rijden een explosieve groei doormaakt. ‘De markt van elektrische personenwagens is met 28% gegroeid in 2021’ (RVO 2022) leest immers veelbelovend. Maar een groei van 28%, betekent slechts een toename van 80.000 elektrische auto’s op een wagenpark van bijna 9 miljoen. Elektrische auto’s vervangen dus nauwelijks het wagenpark dat op fossiele brandstof rijdt. Op deze manier blijven we het komend decennium te veel CO2 uitstoten met ons vervoer. Deze tijd kunnen we niet verspillen! Er is meer nodig. Willen we de klimaatdoelen halen, dan moeten we nú beginnen met de verlaging van de CO2-uitstoot. Een hernieuwbare brandstof, waar het huidige wagenpark op kan rijden, is daarom onmisbaar in de energietransitie.

De komende jaren vervangen elektrische auto’s nauwelijks nog fossiele brandstoffen. 

Het aandeel elektrische auto's (plug-in hybrides en vol-elektrisch) groeit, de laatste jaren zelfs harder dan voorgaande jaren. Maar het overgrote deel van het personenwagenpark rijdt de komende jaren nog steeds op een verbrandingsmotor. KEV 2021 rekent op 1.1 miljoen elektrische auto's in 2030 op een wagenpark van 10 miljoen. Als deze een verbrandingsmotor vervangen bespaart dat 2.2 Mton CO2. Een recente berekening van Elaad laat zien dat er 2.3 miljoen personenwagens nodig zijn, dat zou een reductie van 4.4 Mton CO2 opleveren. (we kijken hier naar personenvoertuigen)

Download factsheet
2.3
miljoen batterij-elektrische personenauto's zijn er volgens ELaadNL nodig in 2030. In 2021 staan iets meer dan 183 duizend nieuwe volelektrische auto's geregistreerd.

EV Outlook (2021)

lees meer

Klimaat en Energieverkenning (2021)

lees meer

De rol van duurzame biobrandstoffen in het terugdringen van de CO2-uitstoot in de transportsector in 2018

lees meer

lees meer