Naar campagne home
*
Letterlijk! Kijk maar eens om je heen; we zitten op goud. Omdat biomassa overal groeit, ligt wereldwijd waardevol materiaal dat we kunnen gebruiken om fossiele koolstof te vervangen. Als we voor 2050 fossielvrij willen zijn, is nu hét moment om fossiele brandstoffen achter ons te laten door te kiezen voor elektrisch vervoer en, waar nodig, groene brandstoffen. Kijk bijvoorbeeld naar alle rest- en afvalstromen in de landbouwsector. Deze nieuwe groene koolstofbronnen blijven veelal onbenut, bieden enorme voordelen op sociaal en economisch vlak en kunnen bescherming bieden tegen de effecten van klimaatverandering. We moeten onze bodems immers behoeden voor erosie en verdroging, nutriënten terugbrengen naar de landbouwgronden, en we hebben meer bossen nodig. Anders denken en doen vormen de sleutel. Sluit je bij ons aan om natuurlijke hulpbronnen slim te benutten en samen met ons een nieuw groen productiesysteem, ook voor groene materialen en chemie, mogelijk te maken!

Neem bijvoorbeeld de zonnebloem


Oekraïne puilt uit van de zonnebloemen en is wereldwijd de grootste zonnebloemolieproducent. Opvallend is echter dat maar 20% van de bloem wordt gebruikt voor voeding voor mens en dier. Een enorme hoeveelheid bladeren en stengels wordt normaliter weggegooid of verbrand. Deze resten kunnen dienen voor de productie van energie, brandstof, materialen, bodemverbetering, en daarmee de voedselproductie versterken. Investeringen in bio-energie uit zonnebloemresten, maar ook in die van graanstro en maïsstro, verminderen Oekraïne’s afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen. 

Dat komt goed uit, want er zijn in Oekraïne meer dan genoeg zonnebloemen! Gecombineerd met de stengels en resten van graan- en maïsstro, kan alleen Oekraïne al jaarlijks 3,4 miljard liter biobrandstof produceren, genoeg voor 3,4 miljoen auto’s om elk jaar op 100% biobrandstof te rijden. Innovatieve technologieën staan klaar om deze onderbenutte hulpbronnen volledig te benutten. Het enige wat we moeten doen, is de kloof overbruggen tussen biomassa en technologie. Met een nieuwe keten, een ‘biohub’ waarin verschillende partijen samenwerken en investeren.

Download factsheet
44,5
exajoule per jaar: dat is de verbazingwekkende hoeveelheid energie die in overgebleven organische bronnen wereldwijd verscholen zit. Dat is 3 keer meer dan nodig is om alle energie voor wegtransport in Europa tegen 2030 te vergroenen!

Zo helpt de olijfboom…


Om de kloof tussen biomassa en technologie te dichten, introduceren we een nieuw oogstsysteem. Dit vereist een andere organisatie en nieuwe oogstmethoden, die vele malen duurzamer zijn dan de huidige systemen. Zo worden snoeiresten van olijfbomen in Spanje, het belangrijkste land ter wereld voor de productie van olijfbomen en olijfolie, vaak verbrand. Dit veroorzaakt luchtvervuiling. Overschakelen naar een nieuw systeem waarbij de snoeiresten worden benut voor bio-energieproductie vermindert de noodzaak van verbranding. Hierdoor dragen de residuen niet langer bij aan luchtvervuiling, maar kunnen ze worden ingezet om bijvoorbeeld lokaal groene elektriciteit mee op te wekken, of bio-olie te produceren waar bijvoorbeeld schepen op kunnen varen.

Download factsheet

En de acaciabossen...


Die nemen in Namibië het land over, wat schadelijk is voor de lokale veehouders en biodiversiteit. Soms wordt hout van acaciabos omgezet in houtskool, maar dat is lang niet genoeg om het oprukkende gewas tegen te gaan. Acaciahout kan gelukkig ook worden gebruikt voor de productie van bio-olie, die kan dienen als brandstof voor schepen, of als bron van duurzame kerosine voor vliegtuigen. Door dit productieproces blijft er biochar over, een soort groene mest vol mineralen en nutriënten die nodig zijn voor het verrijken van landbouwgrond. Gezien de grote hoeveelheden overtollig bos, waarvan ongeveer 400 miljoen ton aan houtsnippers beschikbaar is, vormen acaciabossen een perfecte bron van grondstoffen voor zowel lokaal als internationaal gebruik. Door overtollige bossen te oogsten, blijft land geschikt voor vee en wordt verdroging van de bodem tegengegaan.

Download factsheet

lees meer