Van Geest (Rijksoverheid): IBO Rapport–Scherpe Doelen, Scherpe Keuzes | 2023

Dit is het rapport Scherpe doelen, scherpe keuzes–IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050, waarin verkend wordt hoe de verhoogde klimaatdoelen gehaald kunnen worden. Platform Hernieuwbare Brandstoffen heeft een commentaar geformuleerd op dit rapport, hier te lezen.