Presentatie Eric van den Heuvel (Platform Hernieuwbare Brandstoffen) over het opschalen van hernieuwbare brandstoffen bij Webinar Energiezekerheid (5/5)

Op vrijdag 25 maart 2022 is het Webinar "Voorbereiden op grotere risico's in leveringszekerheid van brand- en grondstoffen en de langere termijn koolstofarme oplossingsrichtingen" gehouden.

De huidige crisis op de brand- en grondstofmarkten noodzaakt effectieve coördinatie tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke vertegenwoordigers. Op vrijdag 25 maart 2022 is een rondetafelgesprek gehouden waarin we, samen met u, de gevolgen van de actuele crisis voor Nederland en het Noordwest Europese achterland verkennen. In twee deelsessies onderzochten we bovendien de korte en langere termijn bijdrage van verschillende low carbon oplossingen aan leveringszekerheid, betaalbaarheid en emissieneutraliteit van ons energie- en grondstoffensysteem.

Hieronder is de presentatie van Eric van den Heuvel van het Platform te downloaden, over de opschaling van hernieuwbare brandstoffen.

De presentaties zijn opgenomen en kunnen via onderstaande links bekeken worden.

Coby van der Linde: https://youtu.be/547qOdSo0DI

Gert-Jan ten Broeke: https://youtu.be/HXMDAjvQY30

Eric van den Heuvel: https://youtu.be/ka4m1nVLrcM

Mieke Dams: https://youtu.be/cZjEYbCt3ak

Jasper Meijering en nawoord Andre Faaij: https://youtu.be/ImJvn2TomQM

Meer informatie over het event kan hier bekeken worden.