PHB: Factsheet biobrandstoffen en e-fuels in Nederland | 2022

Deze factsheet werd eerder gepubliceerd bij deze campagne van Platform Hernieuwbare Brandstoffen: "Hernieuwbare Brandstoffen Hebben Geen Toekomst".