Versnellen en opschalen van het gebruik van hernieuwbare brandstoffen.

2050 net zero. Dat betekent dat de Europese economie in 2050 geen netto klimaatemissies meer heeft. Dat vraagt voor wegverkeer, scheep- en luchtvaart om het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af te bouwen. Platform Hernieuwbare Brandstoffen werkt aan deze missie als onafhankelijk kennis- en innovatieplatform, om samen met haar leden de vervoerssector versneld te verduurzamen.