Grondstoffen

Studio Gear Up: Inzet van Biobrandstoffen uit Voedsel- en Voedergewassen

Naar aanleiding van een aangehouden motie van Tweede Kamerlid De Hoop, heeft de Directie Duurzame Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat studio Gear Up verzocht een onderzoek uit te voeren naar de effecten van een eventuele afbouw van biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen (in dit rapport her en der afgekort tot V&V- biobrandstoffen) op het behalen van de klimaatdoelstellingen en de gevolgen hiervan voor het Nederlandse bedrijfsleven.