Steun beleidsadvies ophogen doelen hernieuwbare brandstoffen met 50 PJ in 2030

Leden van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen ondersteunen het ambtelijk advies om een hoger doel te stellen aan volumes voor hernieuwbare brandstoffen in 2030 in de nationale sectoren, met een geleidelijk opbouwende pad daarnaartoe. 50 PJ levert Nederland 3,7 miljoen ton (Mton) CO2 extra klimaatreductie op. Deze reductie komt boven op de hogere volumes die voortvloeien uit nieuwe Europese doelen (revisie Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie, RED3, als onderdeel van het Europese Fit-for-55 pakket).

De belangrijkste boodschap is dat deze volumes aan hernieuwbare brandstoffen ingezet kunnen worden in de bestaande motoren in wegverkeer. Ook is het mogelijk om volumes in te zetten in binnenvaart en mobiele werktuigen. In de factsheet “Invulling 50 PJ extra in het wegverkeer” in de Annex van het Whitepaper leggen we dat in meer detail uit, inclusief hoe de 50 PJ zich verhoudt tot andere doelen opgenomen in de jaarverplichting energie vervoer, zoals financiering van opbouw groene waterstof in de industrie.

Verder past het doel in het IBO-rapport van de Commissie van Geest bij zowel het afbouwen van fossiele grondstoffen in chemie en materialen als bij het vervangen van fossiel in zeevaart en luchtvaart. De biogene grondstoffen voor de hernieuwbare brandstoffen zijn namelijk bij verdergaande elektrificatie in wegvervoer in te zetten voor de grondstoffen- en brandstoffentransitie in deze andere sectoren.

Platform steunt de maatregelen die in het IBO-advies staan genoemd om de nationale ambitie voor verduurzaming brandstoffen in de luchtvaart te realiseren (14% duurzame luchtvaartbrandstoffen in 2030).