Platform Hernieuwbare Brandstoffen verwelkomt nieuw lid: Catom PDM

Catom PDM is sinds begin mei 2023 lid van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen (PHB). PHB is een onafhankelijk kennis- en innovatieplatform waarbij de leden zich hebben aangesloten vanuit de ambitie om een klimaatneutrale transport- en mobiliteitsector te bereiken. De leden van het platform zijn op verschillende manier actief of betrokken bij ontwikkelingen in het wegverkeer, de luchtvaart sector en de scheepvaartsector (zowel binnenvaart als zeevaart). Voor het bereiken van klimaatneutraliteit ziet PHB een noodzaak voor de opschaling en inzet van hernieuwbare vloeibare en gasvormige brandstoffen (zowel duurzame biobrandstoffen en brandstoffen gemaakt van hernieuwbare elektriciteit) om bij te dragen aan het bereiken van de 'Parijs'-afspraken uit 2015.

over Catom PDM

Catom is een van de grootste onafhankelijke bedrijven op de Nederlandse brandstoffenmarkt, zowel in het wegverkeer als in de scheepvaart. Duurzaam ondernemen is  een van de strategische speerpunten van Catom. Zo brengt Catom sinds kort hernieuwbare diesel van Neste op de nederlandse markt. Catom steunt de missie en ambitie van het Platform en werkt actief mee aan de gezamenlijke doelstellingen om de Nederlandse brandstoffenmarkt om te vormen voor een schonere toekomst.