PDB - Haalbaarheid Clean Fuel Contracts

Eindgebruikers willen steeds vaker informatie over de herkomst van producten die ze kopen, en dit geldt in nog grotere mate voor producten die als duurzaam of hernieuwbaar in de markt worden gezet. En zulke inzichten komen nu beschikbaar. Met je smartphone kun je zien waar en wanneer de sinaasappels voor je sap geplukt zijn, en waar de koeien grazen van de melk in je melkpak.

Met een Clean Fuel Contract kan zulke informatie ook inzichtelijk worden gemaakt voor biobrandstoffen. Biobrandstoffen die in Nederland worden verkocht moeten voldoen aan Europese duurzaamheidseisen. Hiertoe wordt de hele productieketen gecertificeerd en deze informatie is beschikbaar tot het moment dat een brandstof op de markt wordt verkocht voor verantwoording aan de overheid. Maar deze informatie komt zelden bij een eindgebruiker terecht, tenzij deze daarom vraagt. Er is in Nederland geen systeem om deze informatie op een betrouwbare wijze aan de eindgebruiker over te dragen.

Met het systeem van Clean Fuel Contracts kan deze informatie vanaf een depot, vanaf de leverancier, ook met tussenhandel en distributiekanalen via tankstations aan de eindgebruiker of aan opdrachtgevers worden doorgegeven.

In dit rapport heeft een consortium van partijen de haalbaarheid van een Clean Fuel Contract systeem verkend, hoe het systeem werkt en het beste aansluit op de grondstofketencertificering en in welke markten dit systeem waarde zal hebben.

Op basis van deze informatie gaat het Platform Duurzame Biobrandstoffen samen met marktspelers marktintroductie van het Clean Fuel Contract systeem verder uitwerken.

Het project is uitgevoerd onder de regeling DKTI-Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (projectnummer DKTI519023). Voor meer informatie over de DKTI-Transport regeling, bezoek de website van RVO.