Kamerbrief over nadere uitwerking bijmengverplichting groen gas | 2023

In deze brief informeert Minister Jetten (Klimaat en Energie) de Tweede Kamer over de inhoudelijke beleidskeuzes die hij heeft gemaakt voor de vormgeving van de bijmengverplichting. Ten slotte schetst de minister de planning en het proces om te komen tot deze verplichting.

Bijlages voor deze brief zijn hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/07/14/kamerbrief-nadere-uitwerking-bijmengverplichting-groen-gas