Internetconsultatie Wijziging Regeling Energie Vervoer 2023

Er loopt een internetconsultatie voor de Regeling energie vervoer voor 2023. Bijdragen kunnen worden ingediend van 6 oktober t/m 8 november 2022.

Platform Hernieuwbare Brandstoffen organiseert hierover twee bijeenkomsten:

  • Op woensdag 26 oktober vindt er een bijeenkomst plaats met de werkgroepen wegverkeer en scheepvaart over de internetconsultatie. Ook komen we terug op de vraag van het Ministerie van I&W tijdens de algemene ledenvergadering van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen op 4 juli 2022. Gevraagd werd wat de mogelijkheden zijn om op korte termijn meer volumes hernieuwbare brandstoffen op de markt te brengen. Deze vraag blijft actueel. Aanmelden kan hier.
  • Op maandag 31 oktober komt de Zeevaarttafel bijeen om consequenties voor inzet hernieuwbare brandstoffen in zeevaart te bespreken. Zie het agenda-item voor meer informatie en aanmeldingen.