Workshop

Gezamenlijke Sessie Werkgroepen Scheepvaart en Wegverkeer

Platform Hernieuwbare Brandstoffen organiseert een gezamenlijke sessie met de werkgroepen scheepvaart en wegverkeer, over de uitvraag van het ministerie hoe hernieuwbare brandstoffen op korte termijn meer kunnen bijdragen aan de klimaatopgave en diversificatie van opties voor tekorten aan energie voor vervoer.

NB: deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor leden van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen.

Meld je hier aan
Wednesday, October 26, 2022