Dutch Blockchain Coalition: Interim Report Renewable Fuels Traceability project

Eind 2021 startte de Dutch Blockchain Coalition het “Renewable Fuels Traceability”-project, waarbinnen het onderzoek deed naar de mogelijkheden van nieuwe digitale oplossingen om de efficiëntie en transparantie in de biobrandstoffenketen te verbeteren. Het Platform Hernieuwbare Brandstoffen heeft het verbeteren van transparantie hoog op de prioriteitenlijst staan en heeft daarom actief meegewerkt aan dit project.

De Dutch Blockchain Coalition heeft een tussenrapport gemaakt waarin verslag gedaan wordt van het proces tot nu toe.

Samen identificeerden we enkele problemen in de keten waarvoor nieuwe digitale technieken een oplossing kunnen bieden. Onder andere:

• Inefficiënte processen met veel handmatige administratie, vertraagd papierwerk,

• Moeilijk te herleiden wanneer er gesjoemeld wordt met documenten

• Extra kosten en moeite om duurzaamheid aan te tonen, zonder duidelijke marktwaarde.

• Gebrek aan transparantie in de keten wat het vertrouwen in de keten in de weg zit, terwijl dit nodig is voor verdere opschaling.

Binnen het proces zijn een aantal minimale functionele voorwaarden aan een mogelijke oplossing gesteld. Een dergelijke oplossing moest in elk geval leiden tot:

• Minder handmatige administratie en invoer van gegevens.

• Het doorgeven van informatie op het juiste transparantieniveau, rekening houdend met vertrouwelijkheid van informatie.

• De creatie van duurzaamheidsdocumenten op basis van de juiste informatie.

• Een digitale weergave van het fysieke product.

• Een integer systeem met duidelijkheid over de (on)mogelijkheid om gegevens te veranderen.

• De integratie van massabalans als middel om de conversie van producten op een locatie te verantwoorden.

• Verificatie van bepaalde stappen in de waardeketen om de juistheid van gegevens te garanderen.

In het project is gewerkt aan een uitwerking van hoe de processen in de keten lopen en wat voor stappen daarbij vastgelegd zouden moeten worden op een mogelijke digitale oplossing.

De Dutch Blockchain Coalition doet enkele aanbevelingen voor het vervolg van dit project. Een van de observaties tijdens het proces was dat de soms al erg technische discussies de algehele voortgang van het project in de weg stond. Daarom stelt de DBC voor dat een partij die dichter bij de keten staat, de leiding over dit project overneemt. Voor die rol identificeert de DBC het Platform Hernieuwbare Brandstoffen als uitstekende partij.

Lees het volledige rapport van de Dutch Blockchain Coalition in de bijlage.