X
Ik meld me aan voor:
Workshop Uitkomsten HBH-studie Clean Fuel Contracts
X
Hartelijk dank voor je aanmelding! Je krijgt per mail een bevestiging en eventuele extra informatie.
X
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please let us know at registratie@hernieuwbarebrandstoffen.nl. We can then process your application manually and look into the error.
Workshop

Workshop Uitkomsten HBH-studie Clean Fuel Contracts

Uitkomsten
De haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een systeem van Clean Fuel Contracts laat zien dat het technisch haalbaar is om het volume van hernieuwbare brandstoffen te volgen vanaf het moment dat deze op de Nederlandse markt komen, naar de eindgebruiker toe. Het Platform is consortiumleider van dit project dat de DKTI-regeling van 2019 is gehonoreerd.

De studie stelt tegelijkertijd ook vast dat weinig eindgebruikers op dit moment vragen om onafhankelijk gevalideerde informatie over de CO2-emissiereductie van de afgenomen hernieuwbare brandstoffen en over de grondstoffen. Dat heeft vooral te maken met weinig kennis over het functioneren van het systeem. Zodra eindgebruikers meer inzicht ontwikkelen, onderschrijven zij de meerwaarde van een Clean Fuel Contract, laat dit onderzoek zien.

Eindgebruikers willen weten dat de groene brandstoffen die zij afnemen, niet op papier ook aan iemand anders worden geleverd. Op dit moment is dit niet geregeld. Dat maakt het onvermijdelijk om dit te gaan regelen is dan ook de voornaamste conclusie uit deze haalbaarheidsstudie.

Hoe werkt het?
Bij brandstoffen die zijn geleverd onder een Clean Fuel Contract-systeem wordt het volume vanaf het depot naar de eindgebruiker digitaal gevolgd. Dat geeft de eindgebruiker bij het tanken inzicht in CO2-emissiereductie en, indien gevraagd, in grondstoffenbasis en land van herkomst. Deze informatie is immers allemaal af te leiden uit de 'Proof of Sustainability' documentatie. Een Clean Fuel Contract wordt gecreëerd bij het aanmaken van HBE's. De fysieke stroom krijgt een unieke code en wordt daarmee gevolgd. Het is mogelijk om het volume op te delen, want het blijft herleidbaar tot het oorspronkelijke volume.

Aanbeveling
De studie beveelt aan om met partijen in de sector het initiatief te nemen om dit systeem op te zetten. Belangrijke toepassingen liggen bij (1) aanbestedingen en concessies, (2) eindgebruikers die CO2-emissiereductie bijhouden en een belangrijke nieuwe toepassing zien we in (3) eindgebruikers die hernieuwbare brandstoffen willen inzetten bovenop de verplichting.

Vervolg
Het advies is om met een consortium van initiatiefnemers een onafhankelijke stichting op te richten en het systeem te ontwerpen, met een governance die de onafhankelijkheid garandeert. Een van de mogelijkheden is om dit systeem onder te brengen bij een onafhankelijke certificeerder.

Rapport
Het eindrapport van het project is inmiddels beschikbaar en hier te vinden.

Deze haalbaarheidsstudie is uitgevoerd door een consortium van leden van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. Het project is uitgevoerd onder de regeling DKTI-Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, projectnummer DKTI519023.

NB: alleen voor leden van het Platform / Platform members / Invitation only
Thursday, September 24, 2020
Platform Members / Invitation Only
Meld je hier aanSign up / meld je aan