Workshop

Workshop RED II for Dummies

Workshop door NEa, RVO en PDB

6 februari 2020

Hoe is hernieuwbare energie voor transport in te boeken in Nederland? Welke duurzaamheidsinformatie moet worden aangeleverd? Wat zijn de doelen voor hernieuwbare energie in EU28 per 2030? Wat wordt het aandeel hernieuwbare brandstoffen in transport? Welke brandstoffen en energiedragers worden gestimuleerd en welke niet? Welke drempelwaarde worden aangehouden voor het bepalen van de broeikasgasreducties? Hoe wordt de Broeikasreductie over de keten berekend?  Hoe werkt massabalans? En hoe komt de prijs voor een HBE tot stand?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de workshop "RED-2 for Dummies". De belangrijkste issues die staan beschreven in de Hernieuwbare Energie Richtlijn (RED2), die per 1 juli 2021 moet zijn vertaald in nationale wetgeving. Deze richtlijn ontwerpt het wettelijke landschap voor de periode 2021-2030.

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen organiseert deze workshop samen met de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De sprekers en presentaties zijn:

De huidige systematiek. Over het inboeken van een Hernieuwbare BrandstofEenheid (HBE), Renée Peerboom, Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). (Download)

Over duurzaamheid & borging , massabalans en prijsvorming HBE’s, Elke van Thuijl, RVO. (Download)

De nieuwe Europese Richtlijn Hernieuwbare energie (RED 2) en de berekeningen, Eric van den Heuvel, Platform Duurzame Biobrandstoffen. (Download)

Meld je hier aan
Bovaghuis, Bunnik
Thursday, February 6, 2020