sGU: To drop in or to adapt the engine?: Comparing total cost of ownership of renewables in heavy-duty trucks | 2022

In opdracht van RVO is een studie gedaan naar de Total Cost of Ownership van verschillende hernieuwbare brandstoffen voor het heavy duty truck segment. Het onderzoek laat zien dat er in principe, naast Hydrotreated Vegetable Oils (HVO), meerdere hernieuwbare drop-in routes voor diesel ontwikkeld zijn, die tegen vergelijkbare kosten voor de markt beschikbaar kunnen komen en die gebruik maken van de door de regelgever gewenste grondstoffenbasis (Annex IX A of hernieuwbare elektriciteit). In deze analyse betreffen dat bijvoorbeeld Hydrotreated Pyrolysis Oil (HPO), de route van Methanol-naar-Diesel (MtD) en Fischer-Tropsch-biobrandstoffen. De e-fuel varianten, dus e-FT-diesel of e-MtD zijn in de huidige marktcontext duurder, maar maken gebruik van dezelfde conversieplatforms. Slimme samenwerking kan tot kostenverlaging leiden van deze e-fuels en zetten ze daarnaast ook klaar voor de luchtvaart.

De analyse, uitgevoerd door studio Gear Up, laat zien dat de kosten voor het aanpassen van motoren op basis van de totale operationele en investeringskosten geen grote invloed heeft. Uit deze analyse blijkt dat bio-DME een hele kosten-competitieve optie is, die tegelijkertijd een minder grote aanpassing vergt aan de bestaande verbrandingsmotor (compression ignition (CI) motor) dan andere brandstofopties.

In de validatie hebben marktpartijen aangegeven dat voor aangepaste motoren de Nederlandse markt mogelijk te klein is om de kosten te gaan maken die gepaard gaan met het certificeren van een aangepaste motor en alle testen die daarbij komen kijken. De vraag is daarom of de Nederlandse markt geschikt is als aanjager van aangepaste motoren. Dit zijn overigens geen technologische belemmeringen, maar marktoverwegingen die hierbij in de weg kunnen staan. Ook hebben partijen aangegeven dat het aanpassen van het voertuig na levering van de producent mogelijk is, maar zeker met een Euro VI motor ingewikkeld.

Het is van belang dat gebruikers in de markt toegang hebben tot 100% hernieuwbare brandstofopties als de voorstellen van de Europese Commissie voor een ETS voor gebouwen en wegtransport geïmplementeerd wordt. Bij fossiele brandstoffen zal de prijs van CO2-uitstoot meegerekend worden in de prijs. De voorstellen van de Europese Commissie voor de ETD zorgen voor een lagere belasting op Annex IX-A hernieuwbare brandstofopties en e-fuels dan op fossiele brandstofopties. Dit zorgt voor een relatief gunstige positie van hernieuwbare brandstofopties ten opzichte van fossiel. Dat geldt overigens alleen als er voldoende volume aan hernieuwbare dieselvervangers op de markt kan komen. Anders drijft de krapte aan de hernieuwbare kant de prijs omhoog en kan de situatie ontstaan dat fossiel toch goedkoper blijft.

Dit betekent dat het in het maatschappelijk belang is marktpartijen voldoende te stimuleren om de groene ketens op te schalen – zodat het makkelijker wordt om in de energietransitie over te stappen naar een hernieuwbaar alternatief.