SIL: Groene keuzes voor de Nederlandse basisindustrie–Klimaatneutrale productie in een circulaire economie | 2023

Het Sustainable Industry Lab van de Universiteit Utrecht schetst in dit rapport hoe de Nederlandse basisindustrie in 2050 klimaatneutraal en circulair kan produceren.

Platform Hernieuwbare Brandstoffen heeft een commentaar geschreven op dit rapport, dat is hier te lezen.