SER - Duurzame brandstofvisie met lef

In 2014 werd door een brede groep van stakeholders, onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) in gezamenlijkheid een Visie ontwikkeld op een duurzame brandstoffenmix. In het hoofdrapport zijn alle transportsegmenten, mogelijke voertuigtypes en de diverse brandstoffen en energiedragers besproken die een rol kunnen spelen bij het verduurzamen van de transport- en mobiliteitssector en het terugdringen van zowel lokale emissies als broeikasgasemissies.

Meer over transport en mobiliteit in het SER Energieakkoord is hier te vinden.