TNO: Scenario's Voor Een Klimaatneutraal Energiesysteem

Het doel is duidelijk: Nederland moet volgens de Klimaatwet in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem hebben. Maar hoe kunnen we dat doel bereiken? Gaan we de doelen halen door de economie radicaal te hervormen of proberen we ongeveer hetzelfde te blijven doen, maar dan zonder CO2 uit te stoten? Wat zijn de gevolgen van onze keuzes voor de energievoorziening? Hoe de toekomst eruit zal zien is niet te voorspellen. Een energievoorziening zonder CO2-emissies is zeker voorstelbaar, maar over hoe die eruitziet wordt verschillend gedacht, evenals over de economische implicaties. In de komende jaren zullen we keuzes moeten maken over hoe het Nederlandse energie- system er de komende decennia uit gaat zien. Het is belangrijk om de consequenties van die keuzes te verkennen.

Door TNO zijn twee scenario’s opgesteld (ADAPT en TRANSFORM) waarmee met name de grote veranderingen in het Nederlandse energiesysteem zijn verkend die kunnen (moeten) plaatsvinden in de periode na 2030.