PHB: Update overzichtskaart van productie biobrandstoffen en e-fuels in Nederland | 2023

Een bijgewerkte kaart van Nederland met daarop alle productielocaties voor biobrandstoffen en e-fuels (Status: april 2023). Er zijn nieuwe e-waterstofproductiefaciliteiten aangekondigd die nog niet in deze kaart zijn opgenomen, maar wel te vinden zijn in dit TNO rapport: impact 'Fit for 55' voorstel voor herziening RED op de vraag naar groene waterstof in Nederland.

De kaart is ook als PDF te downloaden via de knop rechts.