PHB: Reactie op kamerbrief over implementatie RED III

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 19 januari 2023 een kamerbrief gestuurd over de implementatie van de aankomende herziening van de Renewable Energy Directive (RED III), waarover de onderhandelingen in de afronding zijn. De richtlijn moet per 2025 geïmplementeerd worden en vergt, net als bij de implementatie van RED II, aanpassingen aan de wet Milieubeheer, het besluit energie vervoer en de bijbehorende regeling.

Met de implementatie van RED III wil Heijen  een aantal veranderingen doorvoeren:

1. Sturen op ketenreducties (well-to-wheel- broeikasgasemissies) in plaats van op energie-inhoud.

2. sectorspecfieke verplichtingen gaan gelden, namelijk voor wegvervoer en binnenvaart, zeevaart, luchtvaart.

3. Inboeken van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, oftewel RFNBOs (m.n. groene waterstof, maar ook e-fuels), onder andere door het mogelijk maken van de raffinageroute, dat betekent dat groene waterstof in de brandstofraffinage kan meetellen voor het voldoen aan de jaarverplichting.

De knop rechts brengt je naar Rijksoverheid.nl, waar de brief in PDF vorm te downloaden is, inclusief alle bijlagen waarop de kamerbrief bouwt. Je kan ook hier de brief direct bekijken.