PHB: Factsheet Biobrandstoffen en e-fuels in Nederland | 2022

Een factsheet met een overzicht van van huidige en (op dit moment bekende) toekomstige productiefaciliteiten en -projecten voor biobrandstof en e-fuels in Nederland. Hierbij is een onderscheid gemaakt in verschillende eindproducten als FAME/biodiesel, HVO, biokerosine, bioethanol, biomethaan, e-fuels, etc.