PHB: Brief aan het kabinet over de HBE raffinaderij-route | 2023

Naar aanleiding van de RED 3 stakeholder meeting van dinsdag 20 juni 2023 heeft het Platform commentaar gegeven op het voorstel voor het creëren van een “HBE-Raffinaderijroute” in de systematiek van de Jaarverplichting Energie Vervoer. Platform Hernieuwbare Brandstoffen heeft al eerder gereageerd op deze route. Onze argumentatie tot dusver is om de inzet van groene waterstof in de raffinaderij niet mee te tellen in de vervoerssector; het leidt weliswaar tot CO2-emissiereductie in de industrie door het uitsparen van gebruik fossiele waterstof, maar draagt niet bij aan klimaatreductie in de vervoerssector. Het Platform is voor opties die aanvullende klimaatreducties opleveren. Hier is echter sprake van een gerealiseerde klimaatreductie in de industriesector die ten koste gaat van CO2-emissiereductie in de vervoerssector.

Lees hier de volledige reactie van het Platform (PDF).