PHB: Reactie op Kamerbrief Min. I&W Voortgang Duurzaam Vervoer | 2023

Dit is een commentaar van het Platform op een kamerbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die de vorderingen die het Ministerie gemaakt heeft sinds juni 2022 samen met kennisinstellingen, sectorpartijen en maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzame mobiliteit beschrijft.

Het Platform ziet dat er in de kamerbrief niks gezegd wordt over de inzet van hernieuwbare brandstoffen. Wel zijn er twee relevante onderzoeken als bijlage bijgevoegd van respectievelijk het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en TwynstraGudde. Deze onderzoeken besteden wel nadrukkelijk aandacht aan de rol voor hernieuwbare brandstoffen in de verduurzaming van mobiliteit in Nederland.

De knop rechts brengt je naar Rijksoverheid.nl, waar de brief in PDF vorm te downloaden is, inclusief alle bijlagen. Je kan ook de brief direct bekijken, alsmede het rapport Energieketens voor CO2-neutrale mobiliteit (KiM, 2022) en Biomassa in Mobiliteit (TwynstraGudde, 2022).