Kamerbrief Voortgang RED 3 Implementatie | 2024

Staatssecretaris Heijnen (IenW) heeft op 26 april 2024 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de RED 3. Hierin staat beschreven hoe Nederland de nieuwe Richtlijn Hernieuwbare Energie zal implementeren. Voor de implementatie van de RED 3 zullen de Wet milieubeheer, Besluit energie vervoer en de Regeling energie vervoer moeten worden aangepast. Per 1 januari 2026 zullen de wijzigingen in werking treden.

Nederland zal gaan sturen op een reductie van ketenemissies in plaats van het aandeel hernieuwbare energie. Deze worden per modaliteit bepaald. Het HBE-systeem gaat hiermee over in een nieuw ‘ERE’-systeem.

Heijnen doet met deze brief een voorstel van hoe die reductiedoelstellingen er per modaliteit uit zullen zien. Bekijk de details in de bijlage. In bijlage staat ook hoe de limieten en subdoelen voor verschillende grondstoffen per sector worden geïmplementeerd.

Ook bevat de brief een impactanalyse van het huidige voorkeursscenario voor de implementatie van de RED 3.

Andere wijzigingen gaan over het genereren van verhandelbare credits bij het elektrisch aandrijven van voertuigen, waaronder vaartuigen, luchtvaartuigen en auto’s van particulieren. Deze kunnen worden verkocht aan brandstofleveranciers.

Als laatst schrijft Heijnen dat er begrensd ruimte zal komen voor de raffinageroute met als doel om de elektrolysecapaciteit in Nederland op te schalen. Dit betekent dat bij inzet van hernieuwbare waterstof voor de productie van transportbrandstoffen raffinage-eenheden worden gegenereerd die verhandelbaar zijn. Deze mogen alleen worden ingezet om aan de RFNBO-subdoelen te voldoen.

Er zal een correctiefactor gaan gelden voor deze raffinage-eenheden om te voorkomen dat deze route meer gestimuleerd wordt dan directe inzet RFNBO's in transport. De meest geschikte hoogte van de correctiefactor wordt nog onderzocht en zal later bekend worden gemaakt.

Download de volledige brief aan de rechterzijde.

Informatiesessie

Op 16 april organiseerde het Ministerie een informatiesessie over de RED 3 implementatie.

De slides daarvan vind je hier.

Van deze bijeenkomst is ook een verslag geschreven. Zie hier.

Reactie van het Platform

Het Platform heeft een reactie geschreven op de voorgestelde implementatie van de RED 3. Deze lees je hier.