Implementatie van het Besluit energie vervoer en de Regeling energie vervoer; Wet milieubeheer (2/4)

De implementatie van het Besluit energie vervoer en de Regeling energie vervoer zijn goedgekeurd en worden per 1 januari 2022 van kracht. Hierbij het document voor "Besluit voor het ingaan van het tijdstip van de wijzigingen wet milieubeheer  en besluit energie vervoer (ingangsdatum 1 januari 2022)"