Beleid

Implementatie van het Besluit energie vervoer en de Regeling: EU (1/4)

De implementatie van het Besluit energie vervoer en de Regeling energie vervoer zijn goedgekeurd en worden per 1 januari 2022 van kracht. Hierbij het document voor "Besluit wijziging van het Besluit energie vervoer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord"