IEA - Technology Roadmap – Delivering sustainable bioenergy | 2017

Het Internationaal Energie Agentschap, IEA, ontwikkelt een serie van rapporten over ‘global low-carbon energy technology roadmaps’ van de meest belangrijke energietechnologieën.  Het doel van de serie rapporten is inzicht te geven in de wereldwijde ontwikkelingen om de CO2-emissies sterk te reduceren. De roadmaps identificeren belangrijke acties voor overheden, industrie, financiële en maatschappelijke instellingen om de uitrol van deze technieken te versnellen en klimaatdoelen te bereiken. Uitgangspunt van de roadmaps is het beschrijven van technologie-routes die in het ‘2°C-scenario’ passen.

Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen tot en met 2060 en geeft aan dat een verviervoudig van inzet van biomassa voor energieverbruik en in 2060 een tienvoudige inzet van biobrandstoffen t.o.v. van huidige situatie (van 3 naar 30 EJ) nodig is om de CO2-emissies in transport terug te brengen (naast de andere noodzakelijke opties  zoals de groei van elektrische mobiliteit).