Geüpdatete factsheet jaarverplichting

Update n.a.v. tweede voortgangsbrief implementatie RED-III voor vervoer (17 juni 2024)

Het Platform presenteert een geüpdatete versie van het factsheet Jaarverplichting. De update verwerkt de laatste ontwikkelingen die gepresenteerd zijn door Minister Mark Harbers (MinIenW) in een tweede voortgangsbrief aan de Tweede Kamer over de implementatie van RED-III voor vervoer. Om de brief te lezen, zie dit nieuwsbericht.

Factsheet jaarverplichting

Met het besluit om de jaarverplichting te verhogen (zie eerder nieuwsbericht) en de aanstaande implementatie van de RED 3 gaat de verplichting voor brandstofleveranciers om jaarlijks een bepaald aandeel hernieuwbare energie op de markt te brengen veranderen.

Het Platform heeft een factsheet gemaakt die uiteenzet wat de jaarverplichting inhoudt, uit welke Europese wetgeving het voortvloeit, en hoe deze gaat veranderen.

Klik op de download knop aan de rechterzijde om de geüpdatete factsheet te bekijken.

Figuur: Schematische weergave van de scope voor RED 2 en RED 3 op basis van verwachte 2030 volumes.