Factsheet jaarverplichting

Met het besluit om de jaarverplichting te verhogen (zie eerder nieuwsbericht) en de aanstaande implementatie van de RED 3 gaat de verplichting voor brandstofleveranciers om jaarlijks een bepaald aandeel hernieuwbare energie op de markt te brengen veranderen.

Het Platform heeft een factsheet gemaakt die uiteenzet wat de jaarverplichting inhoudt, uit welke Europese wetgeving het voortvloeit, en hoe deze gaat veranderen.

Klik hier of op de download knop aan de rechterzijde om de factsheet te bekijken.

Figuur: Schematische weergave van de scope voor RED 2 en RED 3 op basis van verwachte 2030 volumes.