Van den Heuvel: Hoe kan transport fossielvrij worden–Biobrandstoffen als enabler | 2017

Presentatie van Eric van den Heuvel, directeur van het Platform Duurzame Biobrandstoffen, over de betekenis van biobrandstoffen in het terugdringen van de klimaatimpact van transport in Nederland.

de presentatie wordt gegeven tijdens een bijeenkomst van het 'Groot TKI-overleg', op 19 oktober 2017. In de presentatie legde Eric van den Heuvel vooral nadruk op de omvang van de bunkermarkten in luchtvaart en, met name, zeevaart. De laatste is in energievolume zelfs groter dan de hoeveelheid brandstoffen die voor wegtransport in Nederlands worden gebruikt.