Een kaart van productiecapaciteit biobrandstoffen en e-fuels in Nederland

Klik op de kaart om een grotere versie te openen