Brief aan Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inzake inzet groen gas

Platform Hernieuwbare Brandstoffen heeft in samenwerking met het Bio-LNG platform de minister en staatsecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat, de heer Harbers en mevrouw Heijen, op de hoogte gebracht van de rol van groen gas in de vervoerssector.
Deze regering heeft in het coalitieakkoord afgesproken om een bijmengverplichting voor groen gas voor de gebouwde omgeving in te stellen. Dat is een uitstekend idee.
Dit geeft een verdere impuls aan opschalen van groen gas productie. En de producent krijgt zicht op inzet van groen gas in meerdere vraagmarkten. Met deze brief willen we onderstrepen dat de inzet in de gebouwde omgeving niet ten koste moet gaan van inzet in transport. Ook in transport is groen gas nodig als klimaatoptie om fossiele brandstoffen te vervangen.

De brief is te downloaden middels de knop rechts op deze pagina.