Besluit tot verhoging van de jaarverplichting | 2024

Op 8 maart 2024 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten tot het aanpassen van het Besluit energie vervoer, zoals in het voorafgaande jaar door het kabinet was voorgesteld. Hiermee wordt de jaarverplichting van 2024 en 2025 verhoogd met 20PJ. Dit betekent dat het verplichte aandeel hernieuwbare energie dat leveranciers op de markt moeten brengen in 2024 omhoog gaat van 19,9% naar 28,4% en in 2025 van 21,0% naar 29,4%. De verhoogde jaarverplichting treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 in werking.

De maatregel is bedoeld om meer hernieuwbare brandstof beschikbaar te maken. Met deze maatregel worden producenten en leveranciers gestimuleerd om meer hernieuwbare brandstof te produceren en te leveren. Zo is er meer beschikbaar om vanaf 2025 aan de aangescherpte Europese doelstellingen te voldoen.

Lees hier de nota van toelichting op het besluit van het ministerie IenW of download aan de rechterzijde.