Berenschot / De Gemeynt: Stakeholders over het biogrondstoffenbeleid | 2023

Dit rapport geeft een overzicht van wat stakeholders vinden van het biogrondstoffenbeleid van de overheid. Er is geïnventariseerd wat de effecten van het biogrondstoffenbeleid zijn op bedrijfs- en sectorplannen en er is gevraagd wat nodig is om de plannen van de stakeholders te operationaliseren. De uitkomsten van alle gesprekken alsmede de analyse staan in deze rapportage.

Dit is een bijlage van het rapport "Beleidsadvies na Stakeholderconsultatie Biogrondstoffen".