Berenschot / De Gemeynt: Stakeholderconsultatie Biogrondstoffen | 2023

Dit rapport met beleidsaanbevelingen volgt op de stakeholderconsultatie die De Gemeynt en Berenschot in de periode november 2022 – februari 2023 hebben gehouden, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In deze periode zijn ongeveer 35 partijen, die zich dagelijks met biogrondstoffen bezighouden, geïnterviewd over hun ervaringen met en zienswijzen op het biogrondstoffenbeleid. Een uitgebreid verslag en analyse van deze consultatie is te vinden in de bijlage bij deze beleidsaanbevelingen.