Actieplan Bos en Hout | 2016

Dit Actieplan Bos en Hout is een gezamenlijke inspanning van boseigenaren, houtproducenten en -verwerkers, papier- en kartonindustrie, palletbedrijven, bouwbedrijven, recyclingindustrie, bio-energieproducenten en natuur- en milieuorganisaties om een optimale keten te realiseren.