Aanbevelingen voor de SDE++ geavanceerde biobrandstoffen

In dit document worden aanbevelingen gedaan voor de SDE++ van geavanceerde biobrandstoffen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min IenW) heeft het Platform Hernieuwbare Brandstoffen gevraagd een reactie te geven op, onder andere, de volgende vragen:

1. Sluiten de routes die nu voorgesteld worden in het PBL-advies aan bij de marktactiviteiten?

2. Welke brandstoffen ziet het Platform de komende tijd in een zodanig stadium van ontwikkeling komen dat er bij de SDE++ op redelijk korte termijn (periode 2022 t/m 2025/2026) aanvragen te verwachten zijn.

De antwoorden hierop kunt u vinden in dit aanbevelingsdocument. Ook vindt u hierin een overzicht van de technieken en projecten voor de Nederlandse markt, op basis van publieke bronnen en een beperkt aantal interviews met leden.