Workshop

Transitiepad hernieuwbare brandstoffen in Brandstofvisie 2.0

DEZE BIJEENKOMST IS ALLEEN VOOR LEDEN VAN HET PLATFORM

Na de Visie op een Duurzame Brandstoffenmix uit 2014, als onderdeel van het SER Energieakkoord, heeft de ontwikkeling van een nieuwe brandstofvisie even stilgelegen. Her ministerie van IenW heeft deze inmiddels verder uitgewerkt, mede ook op basis van de input die bij betrokken organisaties is opgehaald (zoals bij de bijeenkomst van april van de werkgroep wegverkeer. Het ontwerp-Brandstofvisie 2.0 neemt transitiepaden als uitgangspunt en daarin spelen de hernieuwbare brandstoffen een grot rol. Het ministerie licht dit toe.

Deze bijeenkomst van de werkgroep wegverkeer gaat over het transitiepad tot 2050 voor hernieuwbare brandstoffen voor wegverkeer in de Brandstofvisie 2.0. Katinka Regtien van Min IenW licht de huidige punten toe. Verder zal besproken worden  wat er nodig is aan ondersteunende ontwikkeling naar 2030 toe en post 2030. Verdere vragen die aan de orde kunnen komen:Voor een deel bepaalt de jaarverplichting de groei van het volume en toepassing in wegverkeer. De volumes zullen moeten gaan groeien. Waar moeten we de komende tijd rekening meehouden? Hoe moet de sector zich gaan voorbereiden op post-2030. Wat is de kennis- en innovatieagenda?

Onderwerpen van de bijeenkomst

De internationale agenda

voertuignormen + evaluatie 2023

verruiming inzet hernieuwbaar voorbij de huidige brandstofspecificaties

accijnstarieven op basis van energiedichtheid ipv volume

RED 3 of anders (zoals limiet op fossiel)

FQD en ETS

Effort Sharing Regulation

De prijsagenda

Accijnstarief onderscheid tussen fossiel en hernieuwbaar

Innovatieagenda

Bij hogere blends in de markt: wat zijn de specifieke kennis en innovatievragen om op voor te bereiden.

Meld je hier aan
Johann Siegerstraat, 20, Amsterdam
Thursday, February 13, 2020