Workshop

Rondetafel Transitie Koolstofbasis

In dit rondetafelgesprek willen we met name de toekomstige behoefte aan koolstofbronnen agenderen. Paradoxaal genoeg ontstaat in de toekomst een grote behoefte aan koolstofbronnen, terwijl tegelijkertijd met grote urgentie juist de koolstofintensiteit in de atmosfeer moet worden teruggebracht.

Graag willen we met u in deze sessie aspecten van de opgave analyseren en de consequenties voor beleidsterreinen als energievraag voor vervoer, het vergroenen van het petrochemische complex en de gevolgen voor landgebruik kort verkennen.

Programma

 1. Kort welkom door Platform Hernieuwbare Brandstoffen
 2. Gert Jan Kramer, Sustainable Industry Lab -Universiteit Utrecht, De Nederlandse
 3. koolstofbalans: hoe stroomt het door het land
 4. Erik Klooster, directeur VNPI, over de groene toekomst van raffinage in Nederland
 5. Andre Faaij, naar een Biobased Economy 2.0, namens een coalitie van universiteiten
 6. en TNO

Discussie o.l.v Coby van der Linde, CIEP, op enkele belangrijke thema’s

 • ‘Dreigt er een toekomstig tekort aan koolstof?’ en hoe kunnen we dat voorkomen
 • Doordenken op de verhouding vergroenen brandstoffen en vergroenen chemie
 • ‘Repurposing your assets’ ofwel kan het huidige ecosyteem uitgroeien tot biobased
 • systeem ?
 • Wat doet Duitsland en andere buurlanden in NW-Europa?
 • Afsluiting en conclusies, prof. John Grin, onafhankelijk voorzitter van Platform Hernieuwbare Brandstoffen
 • Gelegenheid tot napraten.

Presentaties en verslagen downloaden

Presentatie door Erik Klooster (VNPI)

Presentatie door Gert Jan Kramer (UU)

Presentatie door André Faaij (TNO)

Verslag door Loes Knotter (Platform Hernieuwbare Brandstoffen)

Meld je hier aan
Friday, August 27, 2021