X
Ik meld me aan voor:
One day seminar: hoe bepaal je de klimaatimpact van hernieuwbare brandstoffen
X
Hartelijk dank voor je aanmelding! Je krijgt per mail een bevestiging en eventuele extra informatie.
X
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please let us know at registratie@hernieuwbarebrandstoffen.nl. We can then process your application manually and look into the error.
Workshop

One day seminar: hoe bepaal je de klimaatimpact van hernieuwbare brandstoffen

* Dit klopt, maar wel een stuk minder dan fossiele brandstoffen. Hoeveel minder? Dat kan je zelf uitrekenen als je dit seminar hebt gevolgd.

(English text in cursive below)

Achtergrond en leerdoelen

Vanaf 2025 wil Nederland gaan sturen op de klimaatimpact van hernieuwbare brandstoffen, op een zo laag mogelijke CO2-intensiteit; dat betekent dat ketens die de hoogste reductie hebben (of zelfs negatieve emissies behalen) aantrekkelijk worden.

Na het volgen van dit seminar kan je uitleggen dat hoewel hernieuwbare brandstoffen CO2-uitstoten, deze toch de impact op het klimaat kunnen terugbrengen. Ook leer je wat er met "net-climate neutral" bedoeld wordt en krijg je inzicht hoe je op verschillende plekken in de keten de carbon footprint verder kan verlagen.

  • Je krijgt een overzicht van de relevante beleidscontext in Europa en de achterliggende methodologie
  • Je kent de regelgeving in Nederland en je begrijpt hoe in het huidige systeem te voldoen aan de verplichte doelen en begrijpt wat er per 2025 gaat veranderen.
  • Je weet de beter presterende hernieuwbare brandstofketens te identificeren of weet aan te geven waar in de keten meer winst te behalen valt.

Uiteindelijk kan je zelf de broeikasgas-besparing uitrekenen aan de hand van de volgende voorbeelden: een RFNBO, liquified/compressed biomethane, perennial crop on severely damaged soils, waste to fuel ketens.

Dit seminar is voor iedereen die te maken heeft met hernieuwbare brandstoffen in wegvervoer, binnenvaart, zee- en luchtvaart en graag de beleidscontext goed wil begrijpen.

Background and learning targets

From 2025 onwards, the Netherlands want to focus on the climate impact of renewable fuels, aiming for the lowest CO2-intensity; this will lead to value chains with the highest emissions reduction (or even negative emissions) will become more attractive.

After completing this seminar, you'll be able to explain how renewable fuels achieve lower climate impacts, even though they still emit CO2. You'll also learn what is meant with "net-climate neutral" and gain insight into how you can further reduce the carbon footprint at different points in the supply chain.

  • You'll get an overview of the relevant policy context in Europe and the underlying methodology.
  • You'll understand the regulations in the Netherlands, how to comply with the mandatory targets in the current system and what will change in 2025.
  • You'll be able to identify the better performing renewable fuel value chains and to pinpoint where in the chain more savings could be made.

In the end you'll be able to calculate greenhouse gas reductions for the following examples: an RFNBO, liquified/compressed biomethane, perennial crops on severely damage soil, waste to fuel chains.

This seminar is for everyone working with renewable fuels in road transport, shipping and aviation and wanting to better understand the policy context.

Sprekers / Speakers

Carlo Hamelinck (studio Gear Up) - Fundamentals of carbon accounting & how to calculate a carbon footprint

Renée Peerboom (Netherlands Emission Authority, NEa) - Renewable fuels in the Dutch system: annual obligation and HBE's.

Eric van den Heuvel (director Platform Renewable Fuels) - Market outlook of renewable fuels in the Dutch market

Jouk Hogenhuis (studio Gear Up) - Broader European policy context

Praktische informatie / Practical information

One Day Seminar

Datum / date: donderdag 20 april
Tijd / time: inloop vanaf/walk-in from 09:30; start seminar 10:00; einde 17:00
Locatie / location: Kasteel Groeneveld, Baarn

Intro-webinar

Op dit webinar word je bijgespijkerd over het belang van hernieuwbare brandstoffen in hard-to-abate sectoren, de natuurlijke koolstofkringloop en carbon payback times, de beginselen van CO2-berekening en de bredere Europese beleidscontext.
This webinar will bring you up to speed on the importance of renewable fuels in hard-to-abate sectors, the natural carbon cycle & carbon payback times, the rudiments of CO2 calculations and the broader European policy context.

Datum / date: dinsdag 18 april / Tuesday, april 18th
Tijd / time: 11:00 – 12:00
Locatie / location:
online

Kosten / pricing

Voor seminar (inclusief lunch), introductie-webinar en reader met studiemateriaal.
For the seminar (including lunch), intro-webinar and reader with study materials.

Voor leden van Platform Hernieuwbare Brandstoffen / Platform Members: gratis / free of charge
Voor niet-leden / non-members:
€275,- excl. BTW/VAT
Voor studenten MBO/HBO/Universiteit is er een beperkt aantal gratis plekken, stuur een mail naar registratie@hernieuwbarebrandstoffen.nl voor meer informatie.
Limited free seats are available for students at an MBO/HBO/University, mail to registratie@hernieuwbarebrandstoffen.nl for more information.

NB: alleen voor leden van het Platform / Platform members / Invitation only
Kasteel Groeneveld, Baarn
Thursday, April 20, 2023
09:30
17:00
Platform Members / Invitation Only

Introductie-webinar op dinsdag 18 april, van 11:00–12:00 uur.

Meld je hier aanSign up / meld je aan