X
Ik meld me aan voor:
Nationale conferentie duurzame mobiliteit 2021
X
Hartelijk dank voor je aanmelding! Je krijgt per mail een bevestiging en eventuele extra informatie.
X
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please let us know at registratie@hernieuwbarebrandstoffen.nl. We can then process your application manually and look into the error.
Webinar

Nationale conferentie duurzame mobiliteit 2021

Webinar van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het bespreken van de onlangs gepubliceerde EU strategie duurzame en slimme mobiliteit (december 2020). Rond juni 2021 zal de Europese Commissie concrete wetsvoorstellen presenteren voor het opschalen van de doelen om klimaatimpact in vervoer te reduceren.

  1. In het webinar de volgende vragen langskomen:
  2. Welke impact zullen de voorstellen hebben op het dagelijks werk van bedrijven, brancheorganisaties en ngo’s in Nederland? Welke kansen en risico’s biedt de strategie voor onze nationale doelstellingen in het Klimaatakkoord?
  3. En wat moeten de Rijksoverheid en de Europese Commissie bij de ontwikkeling van deze wetsvoorstellen wat u betreft echt niet vergeten?

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zal de inhoud van de EU strategie toelichten en nader ingaan op de risico’s en kansen die het kabinet ziet. Vervolgens zullen de deelnemers in break-outsessies uiteen gaan om met ervaringsdeskundigen vanuit het bedrijfsleven, de Europese Commissie en de Rijksoverheid te spreken over drie belangrijke deelonderwerpen van de strategie, namelijk de voorgenomen veranderingen in brandstofbeleid (RED, AFID), voertuigbeleid (CO2-normen, Euro7) en de mogelijke uitbreiding van het Europese emissiehandelssysteem naar mobiliteit (ETS).

Bent u geïnteresseerd? Aanmelden voor de webinar kan hier.

NB: alleen voor leden van het Platform / Platform members / Invitation only
Monday, February 15, 2021
Platform Members / Invitation Only
Meld je hier aanSign up / meld je aan

Andere evenementen

Aankomende evenementen
Geen aankomende evenementen