Workshop

Naar een roadmap voor opschalen hernieuwbare brandstofroutes en building blocks chemie

Naar een roadmap voor opschalen hernieuwbare brandstofroutes en building blocks chemie

Tijd: 9-11

In samenwerking met TKI-BBE en TNO


Het doel van de bijeenkomst is een kick-off naar de ontwikkeling van een roadmap voor opschalen die ook als basis kan dienen voor een groeifondsaanvraag. De focus ligt op hernieuwbare brandstofopties met hoge TRLs die schaalbaar zijn en de benodigde opbouw van duurzame en betrouwbare koolstofketens en toegang tot hernieuwbare elektriciteit.

In deze sessie bespreken we:

  • Synergievoordelen opties inzetbaar voor wegvervoer, ┬ázee-luchtvaart en in chemie.
  • Verkenning grondstofzekerheid
  • Onderzoeken mogelijkheden voor samenwerking in de sector

U kunt zich aanmelden door op de Meld je aan knop te drukken.

Meld je hier aan
Online (MS Teams)
Wednesday, April 20, 2022