Webinar

Lunchtalk - Plan Brandstoffen

Vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam organiseerde het Platform Duurzame Biobrandstoffen een lunchprogramma met een reflectie op het behalen van klimaatdoelen in vervoer. Deze is terug te zien via deze link.

In vervoer blijft tot ten minste 2030 de klimaatuitstoot te hoog om de Klimaatdoelen voor Parijs te halen. Ondanks voorgenomen beleid gaat de klimaatreductie in vervoer niet snel genoeg en bovendien zal daarnaast ook de klimaatimpact omlaag moeten in internationale sectoren als scheep- en luchtvaart.

Er is daarom een plan nodig dat de klimaatimpact van de Brandstoffen omlaag brengt.
Een plan om fossiele Brandstoffen te vervangen met hernieuwbare Brandstoffen, zoals duurzame Biobrandstoffen maar ook op termijn e-fuels.
Een plan dat snel en Betaalbaar, met gebruik van Bestaande middelen en infrastructuur de klimaatimpact vermindert en de opties die de weg voorbereiden voor opschalen naar groene chemie, lucht- en scheepvaart.

Dat alles noemen we Plan B(randstoffen).

Programma (online)

prof. John Grin, onafhankelijk voorzitter van het Platform gaat vanuit pakhuis de Zwijger in gesprek met:

Michiel Vlam, projectleider uitstootvrij verkeer Gemeente Amsterdam, over doelstellingen en knelpunten voor het instellen van uitstootvrije gebieden in de hoofdstad.

Alexander Wijn, DAF, Overwegingen voor trucfabrikant DAF tussen emissieloos en vraag in de markt
(PDF)

Prof. Dr.-Ing.Thomas Willner, Head Process Engineering Research Group, Hamburg University of applied sciences, "Consequences of the mathematics of climate protection: we are not doing enough in mobility."
(PDF)

Eric van den Heuvel, directeur Platform Duurzame Biobrandstoffen over Plan Brandstoffen.
(PDF)

Meld je hier aan
Pakhuis de Zwijger
Monday, October 12, 2020